Ellen Østerby's Balletskole

Indmeldelse

Tlf. 86 68 42 25 eller på første undervisningsdag.
Indmeldelse er bindende.

Indmeldelsgebyr pr. elev kr. 20,-

Der ydes søskenderabat 20 kr. pr. måned for hver efterfølgende elev.

Der ydes rabat på 100 kr. ved betaling i september måned af hele kursusprisen.

Kursusprisen skal betales forud, den første undervisningsdag i måneden.

Udmeldelse kan ske før den 1. såfremt særlige forhold gør sig gældende, som fraflytning og sygdom.

Kom og få en gratis prøvetime.

Jubilæumsnålen (logoet), der er tegnet og udført af Jensen Design, Viborg,  kan opnås efter 5, 10, 15 år.

Velkommen til såvel gamle som nye elever.

Velkommen

Indmeldelse